הרב שלמה זלמן אויערבך

יחס הגרש"ז אויערבך לענייני תורה ומדע

הכנס ה-16 לתורה ומדע - מרכז וואהל באוניברסיטת בר-אילן

ה' בניסן תשס"ט