undefined

הגאון הרב יהושע הוטנר זצ"ל

בוגר ישיבות ראדין, תלמידם של ה'חפץ חיים' ורבי שמעון שקאפ זצ"ל, גיסו של הרצי"ה זצ"ל, מייסד ומנהל האנציקלופדיה התלמודית ומכון התלמוד הישראלי השלם.

שיעורי הגאון הרב יהושע הוטנר זצ"ל

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il