בונים את הקומה הבאה

קרן קימת לישראל

ט"ו בשבט תש"ע