הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

הפרשת תרומות ומעשרות בבתי מיון ואריזה

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

י"ג שבט תש"ע