הכנס ה-17 לתורה ומדע

מקורות הידע של חז"ל במדע ובטכנולוגיה

מתוך הכנס ה-17 לתורה ומדע

ז' ניסן תש"ע