מלאכות שבת

דיני חשמל בשבת

מתוך יום עיון כולל גבעת אסף

ג' סיוון תש"ע