הרב מרדכי אליהו

כוחו של ההספד על הצדיק

מתוך אזכרת השבעה לרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

אור לב' תמוז תש"ע