הרב מרדכי אליהו

הספדם של צדיקים

מתוך אזכרת 30 להרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, היכל יעקב

כ"ה תמוז תש"ע