בונים את הקומה הבאה

הוראת המקרא בכיתות היסוד - ברגש ובחיות

ו' חשוון תשע"א