אור חדש

האדמו"ר והרב

מתוך גיליון מס' 12

תשרי-חשוון תשע"א