מצוות התלויות בארץ

מבט אמוני על המצוות התלויות בארץ

מתוך הקלטת השידור החי מכנס "הלכה למעשה" באריאל

ט' טבת תשע"א