ישראל והעמים

המשימה הלאומית - כיבוש הארץ

כ"ד ניסן תשע"א