ישראל והעמים

המשימה הלאומית - כיבוש הארץ

מתוך כנס רמלה ה-4 "בין ישראל לעמים"

כ"ב ניסן תשע"א