הרב מרדכי אליהו

מוכשרים לקבלת התורה

מתוך אזכרת 12 חודש לרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

כ"ה אייר תשע"א