undefined

הרב יאיר וסרטיל

ר"מ בישיבת בית אל ודיין בבית הדין לדיני ממונות של ארץ חמדה

שיעורי הרב יאיר וסרטיל

  undefined
  בבא בתרא

  מהות מעשה הקניין – גמירות דעת או עצם המעשה?

  הקדמה לפרק חמישי

  אלול תשפ"ב
  undefined
  בבא מציעא

  כוונה בקניין

  בבא מציעא דף י ע"א

  שבט תשע"ה
  undefined
  בבא בתרא

  קניין על ידי כלים

  בבא בתרא דף פד ע"ב

  אלול תשפ"ב
  undefined
  כתובות

  שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא

  כתובות דף ט ע"א

  סיון תשע"ח

תשובות הרב יאיר וסרטיל

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il