undefined

הרב יאיר וסרטיל

ר"מ בישיבת בית אל ודיין בבית הדין לדיני ממונות של ארץ חמדה

שיעורי הרב יאיר וסרטיל

  undefined
  בבא מציעא

  מתוך שאינו יכול להישבע משלם ודין חשוד

  בבא מציעא דף ה ע"א

  שבט תשע"ה
  undefined
  כתובות

  מהות החופה

  כתובות דף ב ע"א ודף מח

  סיון תשע"ח
  undefined
  כתובות

  פסול מפי כתבם – גדר שטר ועדות בכתב

  כתובות כ ע"א; בבא בתרא מ ע"א

  סיון תשע"ח
  undefined
  בבא מציעא

  כוונה בקניין

  בבא מציעא דף י ע"א

  שבט תשע"ה

תשובות הרב יאיר וסרטיל

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il