undefined

הרב יאיר וסרטיל

ר"מ בישיבת בית אל ודיין בבית הדין לדיני ממונות של ארץ חמדה

סדרות שיעורים
סינון על פי מדיה
סינון

שיעורי הרב יאיר וסרטיל

  undefined
  בהעלותך

  לוחות ושברי לוחות

  איך להתמודד עם הפער בין השאיפות למציאות?

  תשע"ב
  undefined
  גיטין

  הצורך ביכולת הזמה בשטרות ובגיטין

  גיטין דף יז ע"א

  תשע"ד
  undefined
  כתובות

  פסול מפי כתבם – גדר שטר ועדות בכתב

  בבא בתרא מ ע"א; כתובות כ ע"א

  סיון תשע"ח
  undefined
  ברכות

  דין ערבות במצוות

  ראש השנה דף כט ע"א; ברכות דף כ ע"ב

  חשוון תשפ"א

תשובות הרב יאיר וסרטיל

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il