הרב מרדכי אליהו

ענווה ועוצמה

מתוך אזכרת שנה לרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל בבית אל

כ"ז סיוון תשע"א