ערב זיכרון לרב נריה זצ"ל

מול ריבונו של עולם

מתוך ערב זיכרון לרב משה צבי נריה זצ"ל

י"ח כסליו תשע"ב