הלכות ספירת העומר

ספירת העומר אחר ברכת המפיל

איר תשע"ב