א"י נקנית ביסורים

עקדת שמונה מזבחות

אזכרה לנרצחי הפיגוע בישיבת מרכז הרב - תשע"א