ט"ו באב

טו' באב

יום שיעורים לע"נ הרב יוסי, חני, ושובאל ציון דיקשטיין

יז' אב התשע"ב