הרב יוסף שלום אלישיב

אהבת התורה והשקדנות של הגרי"ש אלישיב

אזכרה ביום הקימה מהשבעה בבית הכנסת תפארת בחורים