הרב יוסף שלום אלישיב

התמדת תורה לילות כימים

אזכרה בקימה מהשבעה של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל