הרב יוסף שלום אלישיב

גדלותו והנהגותיו של הגרי"ש

אזכרה בקימה מהשבעה של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל