מידת הענווה

הענווה - מתקנת את האדם וסביבתו, והגאוה - פוגעת

עצרת תמיכה במגרון

כו' אלול התשע"א