מאבני המקום

בענין שליחות

אבני המקום כרך ט"ו

איר תשע"ג