הבטים הלכתיים בתעשיית החלב

האם המחמירים בשרויה צריכים להימנע ממריחת חמאה או גבינה על מצה

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

ג' ניסן התשע"ג