הרב יעקב יוסף

שלא על מנת לקבל פרס

אזכרה בבית אל לרה"ג הרב יעקב יוסף זצ"ל

התשע"ג