הבטים הלכתיים בתעשיית החלב

הובלת חלב ביום טוב על ידי גוי

ועדת מהדרין תנובה - כינוס ארצי המוקדש להיבטים הלכתיים בתעשיית החלב

ג' ניסן התשע"ג