הרב מרדכי אליהו

החלק החמישי בשולחן ערוך של הרב אליהו

ט' אלול תשע"ג