חמדת הדף היומי

תתאה גְבַר: מהו העליון ומהו התחתון?

אלול תשע"ג