הרב אברהם צוקרמן

הרב צוקרמן - משיירי כנסת הגדולה

ט"ו חשוון תשע"ד