הרב עובדיה יוסף

דור דור ומנהיגיו

הספד באזכרה במלאות השבעה לרב עובדיה יוסף זצ"ל

ט' חשוון תשע"ד