הרב עובדיה יוסף

"שקעה השמש בצהריים"

הספד באזכרה במלאות השבעה לרב עובדיה יוסף זצ"ל

ט' חשוון תשע"ד