אומנים

מחילה על חוב עבור עבודה

ב"ה כ"ב אלול, תשס"ח