אומנים

תשלום לקבלן תאורה והגברה כאשר היו תקלות באירוע

ב"ה ט"ז אדר תשס"ז