דיני חוזים

אחריות ותשלום עסקה שבוטלה

י"ט שבט תשע"ד