הלכות כלליות

פתיחת קופסאות שימורים בשבת

ב' אב תשע"ד