שיחות לשלשת השבועות

החורבן ע"פ נבואות ירמיהו

שיחה לימי בין המצרים בישיבת בית אל

ג' אב התשע"ד