שיחות לשלשת השבועות

החורבן ע"פ נבואות ירמיהו

ה' אב תשע"ד