"אמת ואמונה"

צו החיים - התקדמות ועלייה

'אמת ואמונה' בית מדרש לאמונה לע"נ שמשון יונגסטר

ה' תמוז התשע"ד