חודש אלול

דברי התעוררות לפני סליחות

ערב התעוררות וסליחות "אורות התורה" בת ים

ב' אלול התשע"ד