"אמת ואמונה"

"ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח"

ז' תשרי תשע"ה