undefined

מפעל משנה תורה

מהדיר מבאר ועורך ראשי: הרב יוחאי מקבילי עורכי משנה: הלל גרשוני, ד"ר יחיאל קארה, הרב דביר טל. (c) כל הזכויות שמורות.

שיעורי מפעל משנה תורה

  undefined
  הלכות ציצית

  הלכות ציצית א'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הקדמה

  המשך מניין המצוות לרמב"ם - מצוות לא עשה (א - קכב)

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הלכות תפילין, מזוזה וספר תורה

  הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה י'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד
  undefined
  הלכות מילה

  הלכות מילה ג'

  מתוך המהדורה המבוארת של מפעל משנה תורה

  מהדורה מעודכנת לתשרי תשע"ד

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il