לגבולות ארץ ישראל – שמיטה תשע"ה

יסודות מחלוקת רש"י והגר"א במיקום הממלכות שבגבול הדרום

באדיבות אגודת מטמוני ארץ

שבט התשע"ה