לגבולות ארץ ישראל – שמיטה תשע"ה

כיבוש עולי בבל ומבט על עבר הירדן

באדיבות אגודת מטמוני ארץ

שבט התשע"ה