לגבולות ארץ ישראל – שמיטה תשע"ה

הוכחות שהקו מים המלח עד קו רוחב 30° הוא גבול א"י

באדיבות אגודת מטמוני ארץ

שבט התשע"ה