קרוב אליך

מדורת אש האהבה

מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 72

אייר התשע"ה