קרוב אליך

מתאחדים דרך הפנימיות

מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 72

אייר התשע"ה