חמדת הדף היומי

האם יש בימינו קניין בבית דין חשוב

תמוז תשע"ה