קרוב אליך

לא טוב לבד

מתוך קרוב אליך גליון מס 88

אלול תשע"ה