שמואל א

"וירץ איש בנימין"- איך חז"ל למדו תנ"ך

שמואל א' פרק ד'

כ תמוז תשע"ו